Doziranje

- Jednu kapsulu dnevno : psi i mačke 5- 15 kg

- Dve kapsule dnevno: psi 15-30 kg.

- Tri kapsule dnevno: psi 30-45 kg

- Četiri kapsule dnevno: psi preko 45 kg

- Preporučuje se davanje uz obrok

- Kapsula može da se otvori i sadržaj da uz hranu